การส่งผลงาน


อัปโหลดวิดีโอคลิปโดยใช้ชื่อไฟล์และชื่อคลิปวิดีโอ โดยมี #krungsriimaxvideocontest2021 เช่น สุดยอดของการชมภาพยนตร์ #krungsriimaxvideocontest2021

** อัปโหลดคลิปที่ช่องทางที่ผู้สมัครเลือกในการอัปโหลดคลิปของท่านเพียงแค่ 1 แพลตฟอร์มเท่านั้น (Tiktok, Instagram, YouTube, Facebook) และอัปโหลดคลิปที่ #krungsriimaxvideocontest2021 พร้อมแนบลิงก์ของคลิปแพลตฟอร์มที่เลือก ภายในวันที่ 15 ตุลาคม – 15 ธันวาคม 2564 จนถึง เวลา 24.00 น.

1. ชื่อคลิป ( พร้อมแฮชแท็กที่กำหนด )
2. ชื่อนามสกุล ผู้เข้าประกวด ( ทำไว้ 2 คน สำหรับประเภททีม )
3. แนบลิงก์ของแพลตฟอร์ม โซเชียล มีเดีย ที่ผู้เข้าประกวดลงช่องทางส่วนตัวไป
  • Tiktok ( ระบุชื่อ Link )
  • Instagram ( ระบุ Link )
  • YouTube ( ระบุ Link )
  • Facebook ( ระบุ Link )


การติดตามผลงาน


ทีมงานจะอัปโหลดผลงานของผู้เข้าประกวดบน Major Group YouTube Channel ภายใน 1-2 วันหลังจากผู้เข้าประกวดส่งผลงาน สามารถตรวจสอบได้ที่ http://www.youtube.com/user/majortrailer > Playlist: Krungsri IMAX Video Contest 2021
menu