รางวัล

banner

  1. รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล
 • เงินรางวัลจำนวน 80,000 บาท
 • ถ้วยรางวัล และประกาศนียบัตร
 • บัตรชมภาพยนตร์ Krungsri IMAX จำนวน 50 ใบ มูลค่า 25,000 บาท
 • รวมมูลค่าทั้งหมด 105,000 บาท
  2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 1 รางวัล
 • เงินรางวัลจำนวน 40,000 บาท
 • ถ้วยรางวัล และประกาศนียบัตร
 • บัตรชมภาพยนตร์ Krungsri IMAX จำนวน 30 ใบ มูลค่า 15,000 บาท
 • รวมมูลค่า 55,000 บาท
  3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 1 รางวัล
 • เงินรางวัลจำนวน 30,000 บาท
 • ถ้วยรางวัล และประกาศนียบัตร
 • บัตรชมภาพยนตร์ Krungsri IMAX จำนวน 20 ใบ มูลค่า 10,000 บาท
 • รวมมูลค่า 40,000 บาท
  4. รางวัลชมเชย จำนวน 10 รางวัล
 • เงินรางวัลจำนวน 5,000 บาท
 • ประกาศนียบัตร
 • บัตรชมภาพยนตร์ Major Cineplex จำนวน 10 ใบ มูลค่า 2,800 บาท (7,800 บาท/ทีม)
 • รวมมูลค่า 78,000 บาท
การแจกรางวัล

ผู้เข้าประกวดที่ได้รับรางวัลจะได้รับรางวัลและถ่ายภาพประชาสัมพันธ์ วันที่ 7 มกราคม 2564 ที่โรงภาพยนตร์ Krungsri IMAX สาขาพารากอน ซีนีเพล็กซ์ ชั้น 5
สยามพารากอน (วันที่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19)
menu