รายละเอียดโครงการ


วัตถุประสงค์
 1. เพื่อสร้างการรับรู้และความผูกพันต่อแบรนด์ Krungsri IMAX
 2. เพื่อแนะนำการซื้อบัตรชมภาพยนตร์ที่กรุงศรีไอแมกซ์ผ่าน Krungsri Mobile Application หลีกเลี่ยงการแตะธนบัตร และการชมภาพยนตร์ในแบบวิถีใหม่ Next Norm
  ที่โรงภาพยนตร์กรุงศรีไอแมกซ์
 3. เพื่อเปิดโอกาสและส่งเสริมให้เยาวชนรวมถึงบุคคลทั่วไปได้แสดงความคิดในเชิงสร้างสรรค์ผ่าน Social media
คุณสมบัติของผู้เข้าประกวด
 1. นักเรียน นักศึกษา หรือ บุคคลทั่วไป อายุไม่เกิน 30 ปี
 2. ส่งผลงานได้ทั้งแบบเดี่ยวและแบบทีม ทีมละไม่เกิน 2 คน สามารถส่งได้เพียง 1 ผลงาน
กำหนดการ

15 ตุลาคม – 15 ธันวาคม 2564 ประชาสัมพันธ์ รับสมัครและส่งผลงาน
ทีมงานอัพโหลดผลงานบน Major Group YouTube Channel
24 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการตัดสินรางวัล
30 ธันวาคม 2564 ประกาศผล
7 มกราคม 2564 มอบรางวัล

รายละเอียดของคลิปวิดีโอ
 1. ชื่อคลิปวิดีโอ ( กรุณาดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อ “การส่งผลงาน” )
 2. สเปกไฟล์ FULL HD
 3. Tiktok Video Dimensions: ≥ 1080 x 1920 px
  Aspect Ratio: 16:9
  File Size: ≤ 500 MB
  File Type: MP4, MOV, MPEG, 3GP และ AVI
  Instagram Video Dimensions: Square 1080 x 1080 px
  Aspect Ratio: 1:1
  File Type: MP4
  YouTube Video Dimensions: 1280 x 720 px
  Aspect Ratio: 16:9
  File Type: MP4
  Facebook Video Dimensions: 1280 x 720 px
  Aspect Ratio: 16:9
  File Type: MP4
 4. คลิปวิดีโอสามารถเป็น Footage, Animation , Motion Graphic, การตัดต่อภาพ หรือ วิดีโอคลิปที่ใช้คนแสดงจริง
 5. ความยาวคลิปวิดีโอไม่เกิน 1 นาที
 6. ในคลิปจะต้องมีผลิตภัณฑ์ของธนาคารกรุงศรีอยุธยาตามที่กำหนด และต้องมีประโยคบังคับของผลิตภัณฑ์
  (กรุณาดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่หัวข้อ “ผลิตภัณฑ์ของธนาคาร”)
ขั้นตอนการสมัครและหลักฐาน
 1. สแกน QR code เพื่อลงทะเบียนรับ Username & Password สำหรับสมัครเข้าประกวดได้ที่ www.krungsriimaxvideocontest2021.com
 2. แนบเอกสารสำเนาบัตรประชาชนเป็นไฟล์ pdf./ Jpg.
 3. หมดเขตสมัครวันที่ 15 ธันวาคม 2564 เวลา 12.00 น.
ผลิตภัณฑ์ของธนาคาร
  KMA (Krungsri Mobile App) ข้อความบังคับในคลิปวิดีโอ
 1. ดูหนังปลอดภัย ด้วยความห่วงใย ที่กรุงศรีไอแมกซ์
 2. ซื้อตั๋วหนังครบจบในแอป KMA >> (ซื้อตั๋วผ่านแอปพลิเคชั่น นำ QR Code แตะที่จุดฉีกบัตร แล้วเข้าโรงหนัง)
การส่งผลงาน
 1. อัปโหลดวิดีโอคลิปโดยใช้ชื่อไฟล์และชื่อคลิปวิดีโอ โดยมี #krungsriimaxvideocontest2021 เช่น สุดยอดของการชมภาพยนตร์ #krungsriimaxvideocontest2021
 2. อัปโหลดคลิปช่องทางที่ผู้สมัครเลือกในการอัปโหลดคลิปของท่านเพียงแค่ 1 แพลตฟอร์มเท่านั้น (Tiktok, Instagram, YouTube, Facebook)
 3. อัปโหลดคลิปที่ www.krungsriimaxvideocontest2021.com พร้อมแนบลิงก์ของคลิปแพลตฟอร์มที่เลือก
  ภายใน วันที่ 15 ตุลาคม – 15 ธันวาคม 2564 จนถึง เวลา 24.00 น.
เกณฑ์การตัดสิน

เนื้อหาข้อมูลตรงประเด็น 20 คะแนน
เทคนิคการเล่าเรื่อง 20 คะแนน
ความคิดสร้างสรรค์ 20 คะแนน
คุณภาพในการผลิต 20 คะแนน
ยอดวิว 20 คะแนน
การประกาศผลงาน
  ประกาศผลรางวัลอย่างเป็นทางการวันที่ 30 ธันวาคม 2564 ผ่านช่องทาง
 1. http://www.facebook.com/IMAXThailand
 2. www.majorcineplex.com/news/krungsriimaxvideocontest2021
 3. www.krungsri.com

ติดต่อ >>> คุณปริณดา โทร. 088 959 7144 ID Line: raccoon1986


menu