การใช้สถานที่ของโรงภาพยนตร์กรุงศรีไอแมกซ์ในการถ่ายทำ
 • แบบที่ 1 : กรณีถ่ายทำที่โรงภาพยนตร์ ต้องปฎิบัติตามมาตรการความปลอดภัย ดังนี้
  ผู้สมัครสามารถเข้ามาถ่ายทำที่โรงภาพยนตร์ Krungsri IMAX สาขาพารากอน ซีนีเพล็กซ์ ได้เท่านั้น ต้องนัดคิวเข้าผ่านทางระบบในเว็บไซด์ เข้ามาก่อน โดยจะจำกัดจำนวนคนไม่ให้เกิน 5 คน ต่อการถ่าย ตามรายละเอียดดังนี้
 • 1.  การถ่ายภายในโรงภาพยนตร์ Krungsri IMAX ทุกวันพุธ เวลา 10.00-11.00 น.
  2.  การถ่ายภายนอกโรงภาพยนตร์ Krungsri IMAX จันทร์ – อาทิตย์ เวลา 10.00-15.00 น.
 • แบบที่ 2 : กรณีไม่ถ่ายทำที่โรงภาพยนตร์ ผู้สมัครสามารถใช้ภาพจาก Stock Photo และคลิปโปรโมทโครงการได้

ข้อบังคับในการเข้าจองคิวเข้าถ่ายที่โรงภาพยนตร์
 1. จองล่วงหน้าก่อนวันที่ต้องการเข้ามาถ่ายทำ อย่างน้อย 3 วัน
 2. การใช้เวลาในสถานที่ในแต่ละรอบ คือ ภายในโรงภาพยนตร์ Krungsri IMAX จองใช้ได้ครั้งละไม่เกิน 1 ชั่วโมง และ ภายนอกโรงภาพยนตร์ Krungsri IMAX
  จองใช้ได้ครั้งละไม่เกิน 2 ชั่วโมง
 3. ต้องปฏิบัติตามมาตรการเว้นระยะห่าง และจำกัดจำนวนคนของสถานที่ อย่างเคร่งครัด
 4. ผู้สมัครจะต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า 100% ตลอดเวลาตลอดการถ่ายทำ
 5. ทีมงานจัดเตรียมเจลแอลกอฮอล์ 70% ไว้ให้และจัดสรรเจ้าหน้าที่เพื่อควบคุมการถ่ายทำในพื้นที่ทุกครั้งเพื่อให้เป็นไปตามมาตรการที่กำหนดmenu